Meld meg på dette kurset

Kurs: Gasstekniker I - Installatør av anleggstype 1
Sted: Helganesveien 41, 4262 Avaldsnes
Gasstekniker I- teori video undervisning: 28. oktober
Gasstekniker I- teori klasserom undervising: 29. - 30. oktober 2024
Gasstekniker I - praksis: 18. - 22. november 2024
Pris: kr 35243,- (pr. deltaker)

1. Kontaktperson for bestillingen

2. Deltakere

Bedriftsinformasjon

Fakturaadresse
Postadresse