Meld meg på dette kurset

Kurs: Grunnleggende kurs for mannskap på skip som driftes på flytende naturgass, LNG
Sted: Helganesveien 41, 4262 Avaldsnes
Dato: 1. - 3. oktober 2019
Pris: kr 12300,- (pr. deltaker)

1. Kontaktperson for bestillingen

2. Deltakere

Bedriftsinformasjon

Fakturaadresse
Postadresse