Meld meg på dette kurset

Kurs: Gasstekniker II - Installatør av anleggstype 2
Sted: Helganesveien 41, 4262 Avaldsnes
Gasstekniker II Teori anl.type 2: 24. - 27. august 2020
Gasstekniker II Praksis anl.type 2: 14. - 18. september 2020
Pris: kr 32900,- (pr. deltaker)

1. Kontaktperson for bestillingen

2. Deltakere

Bedriftsinformasjon

Fakturaadresse
Postadresse