Meld meg på dette kurset

Kurs: Gasstekniker I - Installatør av anleggstype 1
Sted: Helganesveien 41, 4262 Avaldsnes
Gasstekniker I- teori: 2. - 4. februar 2021
Gasstekniker I - praksis: 15. - 19. februar 2021
Pris: kr 29660,- (pr. deltaker)

1. Kontaktperson for bestillingen

2. Deltakere

Bedriftsinformasjon

Fakturaadresse
Postadresse