Meld meg på dette kurset

Kurs: Gasstekniker I - Installatør av anleggstype 1
Sted: Helganesveien 41, 4262 Avaldsnes
Gasstekniker I- teori: 13. - 15. september 2021
Gasstekniker I - praksis: 27. september - 1. oktober 2021
Pris: kr 29660,- (pr. deltaker)

1. Kontaktperson for bestillingen

2. Deltakere

Bedriftsinformasjon

Fakturaadresse
Postadresse