Meld meg på dette kurset

Kurs: Gasstekniker I - Installatør av anleggstype 1
Sted: Helganesveien 41, 4262 Avaldsnes
Gasstekniker I- teori: 1. - 3. november 2021
Gasstekniker I - praksis: 22. - 26. november 2021
Pris: kr 29660,- (pr. deltaker)

1. Kontaktperson for bestillingen

2. Deltakere

Bedriftsinformasjon

Fakturaadresse
Postadresse