Meld meg på dette kurset

Kurs: Gasstekniker I - Installatør av anleggstype 1
Sted: Helganesveien 41, 4262 Avaldsnes
Gasstekniker I- teori video undervisning: 23. oktober
Gasstekniker I- teori klasserom undervising: 24. - 25. oktober 2023
Gasstekniker I - praksis: 6. - 10. november 2023
Pris: kr 33900,- (pr. deltaker)

1. Kontaktperson for bestillingen

2. Deltakere

Bedriftsinformasjon

Fakturaadresse
Postadresse